EDIFICI D'HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA A PREU ASSEQUIBLE DESENVOLUPAT PEL FONS D’HABITATGE

IMPLANTACIÓ I ENTORN

La zona de la Borda Nova d’Andorra la Vella, al carrer Terravella i al peu de la Comella, és un dels espais urbans actuals en desenvolupament on s’aniran implantant noves edificacions entre viaris. La construcció d’un nou edifici d’habitatges i d’aparcaments de promoció pública a preu assequible comportarà unes interaccions i una nova incorporació al barri creant un nou projecte de ciutat i de relacions humanes.

El projecte s’implanta de manera respectuosa i tranquil·la, conservant al màxim la configuració del barri i la vegetació, potenciant les vistes i les zones verdes amb un parc públic a nivell de planta baixa. Al mateix temps és realista i realitzable amb un mínim impacte, amb materials naturals del país, i s’integra amb unes visuals i unes circulacions directes i funcionals. També fa ús d’amplis espais d’activitats i de lleure amb una plaça pública i uns horts urbans i zones verdes en teulada. També es busca un dinamisme amb la interacció d’espais i potenciant-ne els accessos i la circulació.

L’edifici respecta les condicions i els paràmetres urbanístics que fixa el POUP d’Andorra la Vella per a aquella zona, així com totes les condicions de construcció, d’habitabilitat, d’eficiència energètica i d’accessibilitat, així com de totes les d’obligat compliment que estableix la normativa vigent.

El projecte d’habitatges de promoció pública a preu assequible es posiciona al servei públic de la ciutadania del país per respondre a una necessitat social, s’integra a l’entorn i dona servei als residents del bloc i als veïns del barri.

PLAÇA PÚBLICA I PARC INFANTIL

A més d’integrar habitatges, aparcaments i locals d’oficines, el projecte aporta espais de lleure i interaccions humanes: el parc públic amb zona verda i jocs per infants i gent gran, les zones d’esbarjo i de descans i les zones recreatives i d’activitat complementària com els horts urbans.

L’edifici busca el diàleg amb el seu entorn. S’aprofiten el parc en planta baixa i els espais verds en coberta per possibilitar les relacions interior-exterior durant els esdeveniments i les activitats del dia a dia.

En la segona fase de construcció de la resta de la parcel·la de cessió del Comú d’Andorra la Vella l’espai públic podrà créixer lligat al del projecte.

APARCAMENTS I TRASTERS

L’edifici disposarà de fins a 6 plantes destinades a aparcament amb aproximadament 225 places, 55 de les quals aniran destinades als habitatges i als locals i la resta a aparcaments.

El disseny s’ha optimitzat amb semi plantes a diferent nivell per minimitzar l’espai ocupat per les rampes. El 3% de places seran adaptades segons el reglament d’accessibilitat. També es fomenta la sostenibilitat, preveient places de recàrrega de vehicles elèctrics i motos o bicicletes. Es preveuen trasters, a raó d’un per a cada pis.

ACCÉS, LOCALS I HABITATGES

La planta baixa està situada a nivell del carrer Terravella 26 amb els accessos als habitatges i a l’aparcament, dos locals destinats al Comú d’Andorra la Vella i a l’Institut Nacional de l’Habitatge.

HABITATGES

Els 44 habitatges previstos compten amb espais exteriors, balcons o terrasses:

- 15 habitatges d’uns 55m2 d’un dormitori.
- 23 habitatges d’uns 70m2 de dos dormitoris.
- 6 habitatges d’uns 85m2 de tres dormitoris.

COBERTES VEGETALS

Les cobertes planes de l’edifici verdes o vegetals i presenten els següents avantatges:

1. Proporcionen una reserva d’aigua de pluja.
2. Purifiquen l’aire. CO2 > O2
3. Redueixen la temperatura ambient.
4. Redueixen el soroll ambiental.
5. Allarguen la vida útil de la coberta.
6. Substitueixen part del verd natural del terreny inicial reubicant-lo a la coberta.
Es preveu fer a la planta 7 un hort urbà:
1. Facilita la interacció entre els veïns. Facilita i millora les relacions socials.
2. Es converteix en un element didàctic per las més petits.
3. S’aprofita l’aigua de pluja. 
4. Fomenta l’alimentació saludable. 

Com a part de l’estratègia de sostenibilitat de l’edifici, un sistema d’utilització d’aigua de pluja desvia la captació en coberta i a altres parts del parc cap a un dipòsit interior. Aquesta aigua recuperada permetrà regar de forma sostenible.

CRITERIS PASSIVE HOUSE

L’edifici està dissenyat per consumir 15 kWh/m2 per any com a màxim, aplicant criteris més restrictius que el reglament energètic de l’edificació vigent a Andorra:

1. Aïllament tèrmic de les parts cegues de la façana.
2. Finestres aïllants. 
3. Ventilació amb recuperador de calor amb una eficiència mínima del 75% que millora la qualitat d’aire interior.
4. Estanqueïtat a l’aire.
5. Reducció de ponts tèrmics.

CONNEXIÓ A LA XARXA DE CALOR DE CTRASA

Donat que el consum que es preveu a l’edifici és molt baix, no es preveuen equips de producció pròpia i s’aprofita la xarxa de calor de FEDA Ecoterm, obtenint-se beneficis importants:

1. Estalvi inicial en inversió d’equips de producció.
2. Estalvi de manteniment.
3. Consum energètic més sostenible. 
4. Reducció de les emissions de CO2.