EDIFICI D’HABITATGES SOCIALS DE PROMOCIÓ PRIVADA I DE GESTIÓ PÚBLICA

Una de les finalitats de la Fundació Privada Armor és realitzar i executar projectes d’ajut per a persones físiques desvalgudes econòmicament o amb risc d’exclusió social residents al Principat d’Andorra. Per acomplir-la, ha construït un edifici al carrer Ciutat de Valls d’Andorra la Vella, conegut com Casa Aristot Mora, amb 22 apartaments destinats a habitatges per a persones amb risc d’exclusió social.

Els apartaments són un recurs d’allotjament per a persones amb requeriments de suport social gestionat per l’Institut Nacional de l’Habitatge a través d’un conveni signat amb el Govern. Es preveu aplicar la metodologia Primer la llar (Housing First) que consisteix en proveir un allotjament i fer un seguiment i aportar suport social a persones amb requeriments de suport social per ajudar-les en la seva situació. Es preveu que el suport social sobre el terreny el proveeixi una entitat andorrana. L’entitat podrà rebre suport metodològic extern i així guanyar expertesa sobre la metodologia Primer la llar i enriquir el teixit de suport social del país.

Havent-se finalitzat la construcció de la Casa Aristot Mora, està en curs el procés per moblar-la i equipar-la, mitjançant concurs públic.

   Edicte del 25-07-2022 pel qual es convoca un concurs per al proveïment, el muntatge i la instal·lació de mobiliari, electrodomèstics, mampares i cortines per a l’edifici Casa Aristot Mora

   Plec de bases del concurs per al proveïment, el muntatge i la instal·lació de mobiliari, electrodomèstics, mampares i cortines per a l’edifici Casa Aristot Mora

   Annex 2 Condicions tècniques i quadre de preus

Alhora està en curs el procés per assignar-ne els habitatges de protecció pública. Per a més informació i per demanar cita prèvia per presentar la documentació, truqueu al 804 800.

   Decret 265/2022, del 22-6-2022, d’aprovació del Reglament dels requisits d’accés i el procediment d’adjudicació dels habitatges de protecció pública i de creació del Registre de sol·licitants dels habitatges de protecció pública. [que enllaci amb la página: